Make your own free website on Tripod.com

 

Aanmeldingsformulier

Aikido vereniging Brielle

Datum   

Naam  

Straat    nr postcode

Woonplaats    Tel.nr

Geboortedatum --

Dit gedeelte inleveren bij de leraar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hier afknippen en goed bewaren !!!- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Aikido vereniging Brielle - Wago no Michi

Lestijden Junioren 8 t/m 11 jaar zondag 18.30 tot 19.15 uur
Lestijden Junioren 12 t/m 16 jaar
zondag 19.15 tot 20.00 uur

Lestijden Senioren vanaf 16 jaar

beginners en gevorderde zondag van 19.15 tot 20.45 uur

alleen gevorderde vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur

Contributiebetaling bij voorkeur automatisch op

girorekening 7695278  t.n.v. Aikido vereniging Brielle

 Brielse Rak 74,   Brielle

Juniorlid 8 Euro per maand, Seniorlid 17,50 Euro per maand

Contributie moet vooruit betaald worden.

Alle betalingen van contributie moeten voor de 10e van de maand bijgeschreven zijn.

Opzeggen, schriftelijk met 1 maand opzegtermijn.

Telefoonnummer 0181-413290    Sylvia Thijs

Senioren betalen per jaar F50,= bondscontributie